Dobre treści

CIEKAWE WYKŁADY

Katechezy komunijne

1. Stworzenie świata

Bóg stworzył świat dobry. Cieszymy się pięknem świata, gór, morza, zwierząt czy roślin. Dzięki temu pięknu możemy sobie wyobrazić jak piękny jest Bóg.

Katechezy komunijne

2. Ogród Eden

Bóg stworzył świat z myślą o człowieku. Było mu w nim dobrze. Miał wszystkiego pod dostatkiem. Nam także jest dobrze na Ziemi. Powinniśmy dziękować Bogu za Jego dary.

Katechezy komunijne

3. Stworzenie aniołów

Zanim Bóg stworzył świat widzialny sprawił, że powstały duchy niewidzialne, które mają chwalić Boga i chronić ludzi. Każdy człowiek ma Anioła, który się nim opiekuje.

Katechezy komunijne

4. Grzech pierwszych rodziców

Katechezy komunijne

5. Kain i Abel

Zanim Bóg stworzył świat widzialny sprawił, że powstały duchy niewidzialne, które mają chwalić Boga i chronić ludzi. Każdy człowiek ma Anioła, który się nim opiekuje.

Katechezy komunijne

6. Potop

Katechezy komunijne

7. Wieża Babel

Zanim Bóg stworzył świat widzialny sprawił, że powstały duchy niewidzialne, które mają chwalić Boga i chronić ludzi. Każdy człowiek ma Anioła, który się nim opiekuje.

Katechezy komunijne

8. Abraham

Katechezy komunijne

9. Ezaw i Jakub 

Katechezy komunijne

10. Józef egipski

Katechezy komunijne

13. Wyjście z Egiptu

Katechezy komunijne

16. Tablice dekalogu

Katechezy komunijne

18. Jerycho

Katechezy komunijne

20. Dawid i Goliat

Katechezy komunijne

21. Dawid i zdrada