PORADNIK

DLA KATECHETÓW

przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej

Dobre podstawy

Przygotowanie duchowe

Katecheta jest dobrym nauczycielem, jeśli rozwija się duchowo. Dlatego przygotowując dzieci do Pierwszej Komunii należy równocześnie dbać o swój własny rozwój duchowy.

Co może stać się fundamentem naszego rozwoju? Przede wszystkim bezpośredni kontakt z Jezusem w modlitwie i sakramentach. Tylko przez Niego i z Nim możemy naprawdę przekazać dzieciom to, co jest im potrzebne do wzrostu.

Przygotowania do Komunii to z punktu widzenia religijnego jeden z najważniejszych
momentów w życiu ucznia.

W maju (lub czerwcu) to jest pod koniec roku szkolnego, uczniowie po raz pierwszy w życiu przystępują do Komunii Świętej, a przedtem do Pierwszej Spowiedzi Świętej. Wydarzenie to jest zwieńczeniem całego cyklu przygotowań i pogłębiania wiary katolickiej. Jest jednocześnie prawdziwym wyzwaniem dla rodziców, kapelana szkolnego i katechety.

Dobry plan

Program nauczania

Scenariusze lekcji

Katecheza w opowiadaniach

Przedstawiamy opowieści, które mogą stać się częścią scenariusza lekcji. Są to proste i ciekawe wyjaśnienia podstawowych prawd naszej wiary.

Dzieci bardzo lubią opowiadania. Niemal każda lekcja mogłaby mieć opowiadanie, które przekazuje ciekawe treści, a jednocześnie włącza uczniów w temat, gdyż opowiadanie można przerywać wielokrotnie pytaniami.

Nauczyciel musi czytać! Nie można prowadzić życia intelektualnego bez czytania książek. Może ktoś próbować odwołać się do postępu dzisiejszej techniki, filmików, itp. tym niemniej wszyscy wiemy, że książka sprzyja refleksji, głębokim przemyśleniom i sprawia, że zapamiętujemy znacznie lepiej najcenniejsze treści, czyli te, które związały się również z naszą myślą. Dlatego trzeba czytać.

Przedstawiony zestaw książek to oczywiście bardzo mały zbiór bibliograficzny, który nie jest wyczerpujący. Jednak wejście na drogę czytelniczą i rozwijanie swoich zdolności intelektualnych i duchowych wymaga przynajmniej rozpoczęcia. Te książki w tym pomogą.

Dobra lektura

Wartościowe książki