Dobre treści

POLECANE LINKI

Filmik wyjaśnia, co się dzieje w czasie Mszy świętej, a dokładnie w czasie przeistoczenia, tzn. przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Filmik wyjaśnia pojęcie Ofiary. Msza to Ofiara Chrystusa złożona za nas. Uczestnicząc we Mszy łączymy się z Chrystusem, który umiera na Krzyżu.

Filmik wyjaśnia, jakie znaczenie mają poszczególne części Mszy świętej.