Dobry plan

PROGRAM NAUCZANIA
W KLASIE KOMUNIJNEJ

Hasło na ten wyjątkowy rok może brzmieć:

POZNAĆ I POKOCHAĆ CHRYSTUSA, ABY PRZYJĄĆ GO Z MIŁOŚCIĄ

1.1.

Cele dydaktyczne na cały rok szkolny

Do zrealizowania w roku szkolnym określa się następujące cele dydaktyczne:

1.

Przypomnienie i ugruntowanie celów zrealizowanych w poprzednich latach, w szczególności wymaganie znajomości modlitw oraz nawyków pobożności nauczonych wcześniej

2.

Pamięciowe przyswojenie i zrozumienie znaczenia następujących modlitw i elementów Małego Katechizmu:

3.

Zapoznać się z treścią i rozumieć:

4.

W zakresie doktryny Kościoła:

5.

W zakresie liturgii:

Tutaj można pobrać teksty modlitw do nauczenia się na pamięć przez dzieci:

1.2.

Programowanie – tematy katechez

Nr lekcji

Temat katechezy

1.

Przedstawienie celów na cały rok: Spowiedź i Komunia; założenie zeszytu.

2.

Bóg stworzył świat dobry.

3.

Grzech pierwszych rodziców.

4.

Historia Zbawienia.

5.

Jezus Chrystus Zbawiciel.

6.

Przykazanie Miłości.

7.

Boże Miłosierdzie – Bóg cię kocha.

8.

Kim jest Bóg – Wierzę w Boga.

9.

Główne prawdy wiary.

10.

Jest jeden Bóg.

11.

Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

12.

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

13.

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia.

14.

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

15.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

16.

Sakramenty.

17.

Eucharystia – źródło sakramentów.

18.

Chrzest.

19.

Bierzmowanie.

20.

Eucharystia.

21.

Spowiedź Święta.

22.

Namaszczenie chorych.

23.

Kapłaństwo.

24.

Małżeństwo.

25.

Warunki dobrej spowiedzi.

26.

Rachunek sumienia.

27.

Żal za grzechy.

28.

Szczera spowiedź.

29.

Mocne postanowienie poprawy.

30.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

31.

Szczęście. Bóg pragnie naszego szczęścia.

32.

Łaska jest darem darmo danym.

33.

Chrześcijanin żyje Chrystusem.

34.

Życie moralne jest pozytywne.

35.

Dekalog wstęp.

36.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

37.

Nie będziesz wymieniał imienia Pana Boga swego nadaremno.

38.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

39.

Czcij Ojca i Matkę swoją.

40.

Nie zabijaj.

41.

Nie cudzołóż.

42.

Nie kradnij.

43.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

44.

Nie pożądaj żony bliźniego swego.

45.

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

46.

Przykazania kościelne.

47.

I Przynajmniej raz w roku przystąpić do Komunii.

48.

II Przynajmniej raz w roku przystąpić do Spowiedzi Świętej.

49.

III W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

50.

IV W czasach nakazanych powstrzymać się od pokarmów mięsnych i zabaw hucznych, w tym tanecznych.

51.

V Troszczyć się o potrzeby Kościoła.

52.

Formuła spowiedzi.

53.

Ćwiczenie formuły spowiedzi.

54.

Modlitwa.

55.

Ojcze nasz.

56.

Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

57.

Akty wiary, nadziei, miłości i żalu.

58.

Różaniec.

59.

Koronka do Miłosierdzia.

60.

Duszo Chrystusowa.

61.

Jak się modlić?

62.

Dlaczego modlitwa czasami “nie działa”.

63.

Jak przyjąć Pana Jezusa?

64.

Co powiedzieć po przyjęciu Pana Jezusa?

65.

Biały Tydzień.

66.

Zostań Apostołem.

67.

Świadectwo życia.

68.

Miłosierdzie – dawać innym.

Tutaj można pobrać tabelę z tematami katechez: