Dobre fundamenty

PRZYGOTOWANIE DUCHOWE

Moja droga, mój drogi!

Ten rok może być wyjątkowy, jeśli otworzysz się na łaskę Boga.

Wiele osób będzie mogło Ci pomóc, aby ten rok był wyjątkowy. Pomogą w tym lekcje religii, spotkania z księdzem, wspólne wydarzenia w kościele i w rodzinie. Najważniejsze jednak jest Twoje osobiste przygotowanie, które toczyć się będzie w Twoim sercu. To tam żyje już Bóg, który Cię kocha, który Tobie wybacza, który czeka na moment, gdy Go przyjmiesz pod postacią Chleba.
A oczekuje On tej chwili bardziej niż Ty

Postaraj się dobrze uczestniczyć w lekcjach, zadawać pytania, wykonywać zadania, ale jeszcze ważniejsza jest Twoja codzienna modlitwa i przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi. Do Komunii należy przystępować mając czystą duszę. Oczyszczoną z brudu grzechu.

Jako konkretne postanowienia proponuję:

codzienną modlitwę ustną w postaci pacierza
(modlitwa Ojcze nasz i inne, odmawiana wieczorem przed pójściem spać)

cotygodniowy udział we Mszy świętej

cotygodniowe lekcje religii i czytanie Pisma Świętego

uczestnictwo w liturgicznych nabożeństwach w kościele,
takich jak Roraty, Droga Krzyżowa, Różaniec, nabożeństwo majowe czy innych

Życzę Ci, aby ten rok pełen pięknych uniesień był wspaniałym rokiem,
w którym będziesz coraz bliżej Boga.