Dobre podstawy

PRZYGOTOWANIE DUCHOWE

Przygotuj swój własny plan rozwoju duchowego,
w którym nie powinno zabraknąć czasu na:

Codzienna modlitwa nie powinna się ograniczać do codziennego pacierza. Osoby pracujące intelektem potrzebują pokarmu intelektualnego, którego może dostarczyć modlitwa myślna. Polega ona na szczerej rozmowie z Bogiem w oparciu o teksty autorów chrześcijańskich czy rozważanie własnych doświadczeń. Dialog może dotyczyć spraw codziennych, ale także może być okazją do głębszego, teologicznego poznawania Boga.

Eucharystia jest źródłem wszystkich sakramentów i każdego życia nadprzyrodzonego dlatego powinniśmy z niej korzystać regularnie. Cotygodniowa Msza to obowiązek, ale bardzo często, przy odrobinie wysiłku, możemy uczestniczyć w inne dni. Odnowienie Przymierza Paschalnego, uczestnictwo w Ofierze Chrystusa jest dla nas siłą, która daje nam moc do pracy w niełatwych czasami warunkach.

Człowiek jest grzeszny i z bagażem swoich grzechów idzie przez świat o ile nie zrzuci ich na Chrystusa poprzez dobrą spowiedź. Regularna spowiedź sprawia, że czasami idzie się do niej bez grzechów ciężkich, ale z żalem, żalem za grzechy powszednie. Są one małe, ale utrudniają nam rozwijanie życia wewnętrznego.

Regularna spowiedź jest okazją do podjęcia poważnej walki ze swymi grzechami czy złymi nawykami.

Pismo Święte to księga Objawionych prawd Bożych. Każdego dnia powinniśmy sięgać do bogactwa Biblii, aby czerpać z niego pełnymi garściami. Regularne czytanie Nowego Testamentu pozwala nam odkrywać ponownie te same teksty, które w zmieniających się okolicznościach naszego życia są źródłem inspiracji do działania.

Na przestrzeni dwóch tysięcy lat święci Kościoła spisali wiele doświadczeń z życia duchowego oraz myśli teologicznych. Czytanie takiej lektury ubogaca naszą wiedzę i sprawia, że każda kolejna lekcja w szkole może być inna niż ta sama, którą dawaliśmy rok temu. Każdy temat można omówić inaczej jeśli na bieżąco czerpie się ze skarbca mądrości wielu pokoleń.

Wyciszenie się, odsunięcie od siebie bieżących obowiązków, docierających do nas bodźców i zanurzenie się ciszy i Bogu to doskonały sposób, aby prowadzić pogłębioną refleksję na temat swojego życia chrześcijańskiego i zaprzyjaźnienie się z Bogiem.

Coroczny czas poświęcony na wyjątkowe spotkania z Bogiem i przeprowadzenie rachunku sumienia z wydarzeń całego roku przynosi obfite owoce.

Nikt nie jest dobrym lekarzem samego siebie, ani nauczycielem siebie samego. Aby się rozwijać potrzebujemy spojrzenia z boku, spojrzenia osoby, której zależy na mnie, a która ma doświadczenie życia duchowego i może spojrzeć obiektywnie na problemy, wyzwania, tematy, które są dla mnie ważne, a wobec których nie zawsze wiem co robić.

Rozmowa z osobą doświadczoną, która prowadzi głębokie życie wewnętrzne i która modli się codziennie może prowadzić nas na wyżyny życia duchowego. Również dla katechetów posiadanie takiego kierownika duchowego może być bardzo pomocnym narzędziem. Należy zatem poszukać kogoś odpowiedniego i zaproponować mu indywidualne spotkania.

Katecheza to nie tylko przekazywanie wiedzy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że toczy się walka duchowa o dusze. W tej walce potrzebni są rycerze, którzy swoją postawą życiową pokazują szlachetność i męstwo, aby stanąć wobec trudności i je przezwyciężyć.

Życie człowieka na ziemi jest zmaganiem się ze słabościami własnego ciała, pychy, a także wprost atakami szatana. Dlatego potrzeba nam walki ascetycznej, która utrzymuje nas w dobrej kondycji duchowej zdolnej do odparcia pokus. Walka ascetyczna to konkretna rzecz, która ma swoje cele, terminy, środki.

Bóg jest miłością, a miłość to nie tylko idea. Miłość materializuje się w miłosierdziu wobec osób potrzebujących. Potrzeba oczu pałających miłością, aby odkryć tych, którzy sami nie poproszą, ale potrzebują wsparcia, pomocy, opieki.

Każdy katecheta powinien angażować się w jakąś akcję charytatywną, która uwrażliwia jego serce, a także serce podopiecznych, gdyż warto w takie akcje włączać uczniów.